Teenused

• Plekkdetailide valmistamine

• Plekkdetailide painutamine pikkusega kuni 3160 mm

• Punktkeevitus

• Ehituslikud plekksepatööd

• Plekksepatööd, plekksepa eritööd, valtsplekitööd

• Plekkdetalide tootmine, lisaplekid, käsiplekitööd