Teenused

¤ Plekkdetailide valmistamine kliendi jooniste / mõõtude /visiooni järgi

¤ Plekkdetailide painutamine pikkusega kuni 3220 mm

¤ Punktkeevitus

¤ Ehituslikud plekksepatööd

¤ Plekksepatööd, plekksepa eritööd, valtsplekitööd

¤ Plekkdetalide tootmine, lisaplekid, käsiplekitööd

¤ Pehmemate metallide puhastamine või pinna matistamine klaaskuulipritsiga ( Tööruum: 945 x 605 x 605 mm ).

¤ Pleki profileerimine  --  50 mm sammu ja 0,8 mm kõrgune profileering  (sandwich-paneelide profiil )